Tuetaan yhdessä

Opettajankoulutus uudistuu: Tuetaan yhdessä! – Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

Tuetaan yhdessä! -hanke keskittyy erityisesti neljään teemaan: yhteisopettajuus, pedagoginen konsultaatio, positiivinen pedagogiikka ja digitalisaatio. Sanoisimme vaatimattomasti, että aika hyvin olemmekin siinä onnistuneet, sillä saimme kunniamaininnan Opettajankoulutusfoorumissa joulukuussa 2018 ”erityisen innostavasta kehitettävästä toimintamallista”. Tuetaan yhdessä! -hankkeessa on mukana kuusi yliopistoa Suomesta ja Oulun yliopisto hallinnoi hanketta.

Tavoitteitamme käytännössä

YHTEISOPETUS: Ajattelemme, että yhdessä syntyy enemmän ja mukavammin kuin yksin. Kaksi opettajaa näkee enemmän, voi antaa enemmän yksilöllistä tukea, voi jakaa iloja ja suruja. Siksi tuemme ja kehitämme yhteisopettajuutta yhtenä, mutta ei ainoana, opetusmuotona.

PEDAGOGINEN KONSULTAATIO: Opettajan työ on helposti yksinäistä. Hän voi onneksi pyytää ja antaa kollegoille tukea. Yksi tuen muoto on pedagoginen konsultaatio. Haluamme kehittää sitä yhtenä opettajan ja erityisesti erityisopettajan työmuotona.

POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA: Erityispedagogiikka on usein ollut puutteisiin ja haasteisiin keskittyvää. Siksi haluamme tuoda vahvuuksia esille positiivisen pedagogiikan keinoin. Huomata hyvän!

DIGITYS: Digitaalisesti voi saavuttaa paljon muutoin saavuttamatonta, siksi teemme verkkokursseja ja muuta nettiperusteista materiaalia.

Hankkeen tuotoksia

Löydätte hankkeen sivuilta https://tuetaan.wordpress.com/ monenlaista materiaalia, mm. Lotta Uusitalo-Malmivaaran (HY) luennon positiivisesta pedagogiikasta, Oulussa tehtyjä  Kevyttiedettä-videoitamme, esim. tämän yhteisopetuksesta kertovan: https://vimeo.com/256380457/f5d20be156. Voitte myös pistäytyä ”Kallion kouluun” ja tutustua pedagogiseen konsultaatioon (koko versio vaatii salasanan): http://alfa2.pedag.umu.se/information/Specped/specped-openpe.html. ”Kallion koulun” videot on tehty Oulun ja Umeån yliopiston yhteistyönä.

Hankkeemme järjestää jakuvasti avoimia yleisöluentoja. Seuraavalla dosentti Päivi Pihlaja luennoi aiheesta Inkluusio ja koulutuspolitiikka 25.2.2019 Oulussa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Hankkeen tekijät

Toimivan tiimimme kanssa olemme todella päässeet tukemaan yhdessä. Hanketta johtavat Marjatta Takala, Lea Veivo, Hanni Muukkonen-van der Meer ja Kirsi Mäntykivi (OY), mukana myös Päivi Pihlaja, Marianna Heinonen TY; Suvi Lakkala ja Outi Kyrö-Ämmälä LY; Kristina Ström ja Cristel Sundqvist ÅA; Aino Äikäs, Leena Holopainen, Kristiina Lappalainen, Virpi Vellonen UEF; Minna Saarinen, Lotta Uusitalo-Malmivaara, Kaisa Vuorinen HY; + opiskelijoita, tutkijoita, kentän opettajia mukana olevilta paikkakunnilta. Mahtavaa!

Tuetaan yhdessä -tiimi
Tuetaan yhdessä! -hankkeen edustajat Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarin posterinäyttelyssä Tiedekulmassa 29.11.2018

 

Marjatta Takala
Oulun yliopisto


Hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Lisätiedot: erityispedagogiikan professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto, marjatta.takala (at) oulu.fi

InnoKomp paja

Opettajankoulutus uudistuu: InnoKomp-hanke uudistamassa käsityön opetusta

”Pajapäivä Eurassa oli kaikin puolin mukava ja mielekkäästi toteutettu. Meillä ryhmät koostuivat kahteen ryhmään jaetuista seiskaluokkalaisista, joista toinen ryhmä kiersi teollisuusvierailulla ja toinen oli koululla käsityöpajoissa. Puolessa välissä päivää ryhmät vaihtoivat osia. Tuotteita valmistettiin ja se vaikutti olevan oppilaista hauskaa. Oman työpisteeni keskittyessä uusiomuovin työstöön, oppilailla oli mahdollisuus toteuttaa omia ideoitaan. Siitä selkeästi tykättiin ja tärkeää oli saada jokin konkreettinen tuote jo heti mukaan.”
Käsityökasvatuksen opettajaopiskelija Mika Lapinsusi

Muovi muovautui moneksi

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella uusia toimintamalleja on kehitelty kevään 2018 aikana yhteistyökouluissa toteutettuina pajapäivinä. Työpajoissa teemana oli muovi, sen työstäminen ja uudelleenkäyttö. Pajat järjestettiin samaan aikaan Raumalla, Eurassa ja Lempäälässä. Pajoissa työstettiin kaseiinimuovia maidosta, silitysmuovista erilaisia pussukoita ja kierrätetystä jätemuovista tehdystä muovirouheesta pieniä tuotteita. Lisäksi opettajaopiskelijat järjestivät yhteistyökoulujen oppilaille vierailun lähialueen muovia työstävään Biolaniin. Yksi hankkeen tavoitteista on lisätä koulun käsityönopetuksen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutusta, joten on tärkeää, että yritykset ovat valmiita esittelemään oppilaille ja opettajille toimintaansa. Biolanilla oppilaat saivat tutustua muovijätteestä valmistettaviin tuotteisiin käytännössä.

Käsityön opetuksen uudistusta

Muovipajat on toteutettu InnoKomp-hankkeessa. InnoKomp on lyhenne hankkeen nimestä Innovaatiokompetensseja: yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina. Hanke perustuu yhteiskehittelyyn, digitaaliseen mallintamiseen ja monimateriaalisuuteen, ja sen tavoitteena on edistää oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia uuden tiedon ja ideoiden luomiseen, yhteistoimintaan ja osaamisen kehittämiseen. Samalla hankkeessa pyritään kehittämään opettajien yhteisopettajuutta tarjoamalla käsityönopetukseen uusia näkökulmia ja ammatillista tukea.

Kokonaisuudessaan hankkeen aikana on todettu, että kaikilla osapuolilla on halu kehittää käsityön opetusta.

”Opiskelijan näkökulmasta oli äärimmäisen arvokasta päästä työskentelemään kentälle ja saada käytännön kokemusta yhteisopettajuudesta. Monimateriaalisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus yhteisopettajatiimissä oli todella antoisaa: yhteistoiminta oli motivoivaa ja uutta tietoa rakentavaa. Käsityöoppiaineen kehittymisen kautta tapahtuva uuden oppiminen ja oman työn kehittäminen edistävät työssä jaksamista ja viihtymistä. Omassa työpajakoulussani Lempäälässä oppilaat työskentelivät satunnaisesti valituissa 5-6 hengen ryhmissä: yhteistyöprojekti oli luonteva tapa harjoittaa myös oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja päästä tutustumaan koulun ulkopuolisiin tahoihin.”
Käsityökasvatuksen opettajaopiskelija Anna Lundberg

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Rauman kampuksen käsityön aineenopettajankoulutus partnereinaan Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin käsityönopettajankoulutukset. Opettajankoulutuksen eri yksiköt opettajaopiskelijoineen ja opettajankouluttajineen kehittävät käsityönopetusta yhteistyökoulujen opettajien ja oppilaiden kanssa. Kehitystyössä on mukana myös ulkopuolisia osallistujia, kuten yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita.

Täydennyskoulutuksella tarjotaan uutta design- ja teknologiaosaamista

InnoKomp-hankkeessa yhteistyökoulujen oppilaat ja opettajat sekä opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat rakentavat yhdessä toimintamalleja monimateriaaliseen käsityön opetukseen. Samalla haetaan erilaisia täydennyskoulutusmuotoja, jotka soveltuvat käsityönopetukseen.

Uusiin materiaaleihin ja teknologioihin on perehdytty hankkeen aikana workshopeissa, joita on toteutettu sekä paikallisesti että valtakunnallisina koulutuspäivinä. Workshoppien aiheena on ollut 3D piirtäminen ja tulostus, Lego Mindstorm -robottien ohjelmointi, e- ja älytekstiilien suunnittelu ja toteutus sekä lasertyöstökoneiden erilaiset mahdollisuudet. Samalla on hahmoteltu uudenlaisia tapoja lähestyä tuotesuunnittelua.

Projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö
Turun yliopisto

– – –
Kehittämishanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi ajalle 1.9.2017 – 31.8.2020.

Lisätietoja: projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö, p. 050 572 1490

Kehittämishankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta www.utu.fi/innokomp

Kuva: Iida Vatja/Alasatakunta