Verkossa yhteisvoimin – tukea opettajien ammatilliseen osaamiseen

Opettajankoulutusfoorumi julkisti 13.10.2016 Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi. Visiona on luoda yhdessä parasta osaamista maailmaan. Opettajat ovat syvällisiä oman alansa osaajia. Teknologian kehitys haastaa meistä jokaisen kokeilemaan uutta ja kehittämään omaa työtämme.

Jokaisella meillä on asioita, joita olemme tottuneet tekemään aina samalla tavalla. Oma pitkään noudatettu tapa toimia, on useasti myös ”ainoa oikea” ja toisten uudet ja erilaiset toimintatavat vieroksuttavat. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman visiona on, että meillä on jatkossakin maailman osaavimmat opettajat. Tämä vaatii tukea ja uusia malleja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Osana Uusi peruskoulu -ohjelmaa ollaan toteuttamassa opettajille ja oppilaitosjohdolle digioppimisen verkko-opiskelukokonaisuus. MOOCien (Massive Open Online Course) toimintaperiaatteita noudatellen opiskelukokonaisuuden tarkoituksena on tuottaa oppijalle miellyttävä verkko-oppimiskokemus. Usean sidosryhmän kanssa yhteistyössä rakennetaan opettajien verkko-opiskelukokonaisuus, joka tukee opettajien ammatillista osaamista ja tutortoimintaa. Kokonaisuus tulee hyödyntämään aikaisemmissa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoittamissa projekteissa tehtyä materiaalia.

Ei ole tarkoitus keksiä pyörää uudestaan, rakentaa uutta oppimisympäristöä, vaan paketoida hyväksi havaitut aineistot ja toimintatavat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Verkko-opiskelukokonaisuuden on tarkoitus tukea yhdessä tekemistä sekä digitaalisten välineiden ja ympäristöjen pedagogisesti tarkoituksenmukaista käyttöä opetuksessa. Kokemus uudenmuotoisesta täydennyskoulutuksesta herättää toivottavasti uusia ideoita siitä, miten asioita voisi tehdä toisin.

Haasteelliseksi uuden oppimisen tekee se, että yleensä toimimme nopeammin ja tehokkaammin, kun kyseessä on meille tuttu ja vanha asia. Digitaalisuuden mahdollisuuksien lisääminen omassa opetuksessa ei aluksi varmasti ole nopeampaa tai helpompaa, mutta uskon, että se kantaa hedelmää. Learning by doing – itse kokeileminen – antaa osallistujille omakohtaisen kokemuksen verkossa työskentelystä ja siten aidon tilanteen ja tunteen, jossa samaistua oppilaan asemaan. Materiaalia voidaan hyödyntää sekä kasvokkain vaikka oman koulun tutoropettajan kanssa että verkossa.

Jos haluat kantaa kortesi kekoon, voit olla yhteydessä minuun.

Projektipäällikkö Pauliina Kupila
Uusi peruskoulu -hanke, opetus- ja kulttuuriministeriö
etunimi.sukunimi@minedu.fi

http://minedu.fi/uusiperuskoulu