Kokeilut ja innovaatiot vaikuttamaan! Opetushallitus aloitti kokeilukeskuksen toiminnan

Opetushallitus on perustanut kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen hallitusohjelman mukaisesti. Keskus on aloittanut toimintansa maaliskuun alussa. Perustettu kokeilukeskus on ainoa laatuaan, koska mikään muu hallinnonala ei ole vielä tällaista keskusta avannut.

Kokeilukeskuksen tehtävänä on tukea kokeilu- ja innovaatiokulttuuria koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kokeilukeskuksessa hyödynnetään uusinta tietoa ja näyttöä toimivista ratkaisuista. Kokeilukeskuksen avulla voimme levittää parhaita käytänteitä eteenpäin kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Kyse on osaamisen jakamisesta ja yhteiskehittämisestä, johon voidaan ottaa mukaan myös järjestöjä ja yrityksiä.

Kokeilukeskus tukee innovatiivisuutta, tuottaa tietoa yhteiseen keskusteluun, lisää kehittämisen osaamista sekä muuttaa toimintakulttuuria. Tulevaisuudessa kokeilukeskuksessa laajat koulutuksen ja kasvatuksen kysymykset pilkotaan kokeiltaviksi kokonaisuuksiksi. Ruohonjuuritasolta ponnistavat kokeilut skaalataan toimiviksi ratkaisuiksi.

Kokeilukulttuuri muuttaa ajattelu- ja toimintatapaa. Riskejä ja epäonnistumisia hyväksytään. Niistä opitaan. Kokeilut integroidaan päätöksentekoon. Kokeilujen avulla saadaan tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Näin tietoa saadaan toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ennen niiden laajempaa käyttöönottoa.

Pysyviä rakenteita voidaan korvata tai niitä voidaan muuttaa. Hallinnon toiminta muuttuu ihmisten käyttäytymistä huomioivaksi. Etsitään uusia tapoja toimia ketterästi ja annetaan ihmisille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin. Samalla palvelumuotoilu uudistuu. Palvelu tukee toimintakulttuurin muutosta. Palvelu löytää lopullisen muodon kokeiluprosessissa.

Perinteisen hanketoiminnan pulmana on ollut se, ettei hyviä käytänteitä ole saatu levitettyä. Innovaatiot jäävät vain harvojen tietoisuuteen ja käyttöön. Hyvistä innovaatioista voi tehdä kokeiluja ja sen jälkeen skaalata ne laajemmin kaikkien käyttöön.

Opetushallituksen kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksella riittää mielenkiintoisia haasteita. Viiden hengen tiimi aloittaa työnsä toukokuun puolivälissä. Työtä ei kuitenkaan tehdä yksin. Tiimin tehtävänä on yhteiskehittää ja aktivoida kaikkia toimijoita. Yhdessä eri toimijoiden kanssa rakennamme opetus- ja kasvatusalan yhä paremmin toimivaa ekosysteemiä ja toimintakulttuuria, joka vastaa ajan haasteisiin.

Anneli Rautiainen
Kokeilukeskuksen päällikkö

– – –

Muutosta vauhdittavat myös hallituksen kärkihankkeet perusopetuksen parantamiseksi, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi, tutor-opettajatoiminta, Liikkuva koulu, vieraan kielen opetuksen varhentaminen ja muut kehittämishankkeet.

Lisätietoa opetusneuvos Anneli Rautiainen, anneli.rautiainen(at)oph.fi, puh. 0295 331 264