okf jyvaskyla

Tavoitteista toimintaan – Opettajankoulutusfoorumi puhaltaa tuulta opettajankoulutuksen purjeisiin

Opettajankoulutusfoorumilla on takana ensimmäinen toimintavuosi. Työtä opettajankoulutuksen kehittämisen eteen on tehty laajassa asiantuntijajoukossa, innolla ja yhteisvoimin. Foorumin julkistama Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa opettajankoulutuksen kehittämisen vision ja tavoitteet. Nyt kun kehittämisen suuntaviivat ovat kirkkaat, on aika kääriä hihat ja suunnata tavoitteista toimintaan. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteita toimeenpaneviin kehittämishankkeisiin oli haettavissa helmikuun loppuun mennessä 15 miljoonaa euroa erityisavustuksina. Opettajankoulutusfoorumi valmistautui uuteen, käynnistyvien hankkeiden ”sparraajan” rooliinsa Jyväskylässä maaliskuussa järjestetyssä seminaarissa.

Messumeininkiä Jyväskylässä!

Opettajankoulutusfoorumi on järjestänyt osana toimintaansa aktiivisesti seminaareja eri puolella Suomea. Tilaisuudet ovat koonneet foorumin asiantuntijoita sekä paikallisia toimijoita yhteiseen keskusteluun ja ideointiin. Viimeksi opettajankoulutuksen kehittäjät kokoontuivat Jyväskylässä 21.3.2017. Paikalla oli runsas joukko foorumilaisia ja muita koulutuksen asiantuntijoita ja kehittäjiä ammatillisesta ja yleissivistävästä opettajankoulutuksesta sekä eri kehittämisverkostoista.

Seminaaripäivän aikana kuultiin jyväskyläläisestä koulun ja opettajankoulutuksen kehittämisestä sekä tutustuttiin alueella meneillään oleviin kehittämishankkeisiin. Jyväskylässä ammatillisen opettajankoulutuksen vahvuutena on alueellinen koulutusmalli ja monipuolinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa on kehitetty yhteisöllistä toimintakulttuuria ja ilmiölähtöistä opetussuunnitelmaa siten, että rohkeat kokeilut ja opiskelijalähtöisyys ovat arkipäivää.

Messumaisesti järjestetty paikallisten hankkeiden esittely konkretisoi jyväskyläläisen kehittämistyön laajuutta, moninaisuutta ja tutkimusperustaisuutta. Foorumilaisilla oli ilo päästä kuulemaan mm. käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetystä ProKoulu-toimintamallista, eurooppalaisen varhaiskasvatuksen laatua ja vaikuttavuutta tutkineesta CARE-hankkeesta sekä alueellisten ja paikallisten Ohjaamojen kehittymistä tukevasta TESSU:sta – vain pari esimerkkiä kaikista kiinnostavista hankkeista mainitaksemme. Vuorovaikutteinen tapa tutustua paikalliseen kehittämistyöhön mahdollisti myös keskustelua foorumiin liittyvistä kehittämishankkeista. Erityisen kiitosmaininnan saivat myös hankenäyttelyn innostuneet ja innostavat opiskelijaesittelijät.

Opettajankoulutuksen kehittäminen kiinnostaa

Opettajankoulutuksen kehittäminen kiinnostaa laajalti ympäri Suomea. Helmikuun lopussa päättyneeseen erityisavustushakuun jätettiin kaikkiaan 46 hakemusta kehittämisohjelman toimeenpanoon ja opettajankoulutuspilotteihin. Kaikki opettajankoulutusta tarjoavat korkeakoulut olivat aktiivisia kehittämistyön ideoimisessa. Ilahduttavaa hakemuksissa oli vahva yhteistyö korkeakoulujen kesken ja koulutuksen ja opetuksen järjestäjien kanssa. Kehittämisohjelman teemoista eniten kiinnostusta herättivät opettajankoulutuksen kokonaisuus, uutta luova opettajuus, opettajankoulutuksen yhteistyö ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen. Sen sijaan valintoihin ja ennakointiin tai oppilaitosjohtamiseen oli vain niukasti hakemuksia.

Hankkeiden sparrausta uusissa jaostoissa

Jyväskylän tilaisuudessa suunniteltiin myös foorumin tulevaa toimintaa: Opettajankoulutusfoorumin yhteydessä työskentelevien jaostojen roolia ja tehtäviä sekä jaostyöskentelyn teemoja. Jaostojen toiminta on avointa kaikille opettajankoulutuksesta kiinnostuneille. Ensimmäisen vuoden koulutusasteiden ympärille muotoutuneesta työskentelystä siirrytään enemmän kehittämisteemoihin kiinnittyvään työskentelyyn. Jaostyöskentelyn teemoina esitettiin muun muassa kehittämisohjelman linjauksia, kuten opettajankoulutuksen kokonaisuus tai yhteistyö, tai niiden pohjalta konkreettisempia teemoja. Foorumin työvaliokunta pohtii jaosehdotuksia ja uusista jaoksista päätetään yhteisesti.

Kuvia Jyväskylän messutunnelmista: https://flic.kr/s/aHskWRzZsJ

Oppiminen uudistuu -blogi kertoo Opettajankoulutusfoorumin ja sen jaostojen sekä käynnistyvien opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden kuulumisia myös jatkossa.

Opetusneuvos Armi Mikkola,
projektipäällikkö Tiina Silander,
projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen ja
viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen,
opetus- ja kulttuuriministeriö