SetSTOP

Opettajankoulutus uudistuu: Menkäämme arkeen!

Koulussa tapahtuva seksuaalinen häirintä on keskusteluttanut paljon viime aikoina. On käynyt ilmi, ettei sitä aina haluta nähdä tai osata tunnistaa tai siihen puuttumista ei koeta tarpeelliseksi.

Seksuaalisen häirinnän yleisyys kouluissa ilmentää sitä, miten vahvasti sukupuoli- ja seksuaalisuusperusteinen epätasa-arvoistaminen vaikuttaa niiden arjessa. Tilanteen korjaaminen vaatii systemaattista tasa-arvotyötä, tietoja ja taitoja ja välineitä.

Avainasemassa ovat opettajat. Siksi SETSTOP- hankkeen tavoitteena on, että sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden teemat sisällytetään kaikkiin Suomen opettajakoulutuksiin ja niiden opetussuunnitelmiin.

On toki totta, että Suomen kouluissa on tehty pitkään arvokasta tasa-arvotyötä. Sen ansiosta asiasta vallitsee tänä päivänä tietty konsensus. Vai vallitseeko?

Arvokkaaksi sanallistetun sukupuolten tasa-arvon ja kouluarjen käytäntöjen välillä saattaa olla isokin kuilu. Monen koulun arjessa  jyllää erilaisia epätasa-arvoistavia käytäntöjä, joita ei osata tunnistaa ja joiden kanssa ollaan neuvottomia.

Pitkän linjan tasa-arvotoimijoina koemme SETSTOP-hankkeessa, että on aika mennä tekstien ja puheiden taakse. On tunnistettava kouluarjen epätasa-arvoistavia käytäntöjä ja puututtava niihin. On myös tarkasteltava ruohonjuuritason tapahtumia yhteydessä isoihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Seksuaalinen häirintä saattaa näyttää yksittäiselta tapaukselta – tai sitten niin jokapäiväiseltä, ettei siihen kannata puuttua. Kuitenkin seksuaalisen häirinnän teot rakentavat ja ylläpitävät sellaista seksististä kulttuuria, joka on häiritsevää ja ihmisyyttä ei-kunnioittavaa.

Haastammekin tarttumaan vahvemmin kouluarjen tähän ja muihin epätasa-arvoistaviin ilmiöihin.

Yhtäältä on tarkennettava katse mikrotason ohimeneviin hetkiin. Toisaalta on myös pohdittava tasa-arvon makrotason kysymyksiä ja suhteutettava kouluarjen epätasa-arvoistavia ilmiöitä niihin.

Projektikoordinaattori Ilmari Leppihalme ja projektin johtaja Vappu Sunnari
Oulun yliopisto

– – –
Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajan- ja opinto-ohjaajan koulutuksiin (SETSTOP) -kehittämishanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Ilmari Leppihalme, p. 050 5059378, ilmari.leppihalme(at)oulu.fi

Kehittämishankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta https://setstop.wordpress.com/