Uusi peruskoulu on oppijalähtöinen ja vahvistaa jokaisen oppilaan oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Uudessa peruskoulussa on maailman osaavimmat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Uusi peruskoulu -kärkihanke asetettiin osana Sipilän hallituksen strategista ohjelmaa (osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin). Kärkihankkeen tavoitteena oli tehdä Suomesta koulutuksen, osaamisen sekä modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa mm. modernisoimalla perusopetuksen oppimisympäristöjä sekä hyödyntämällä oppimisessa digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia.

Uusi peruskoulu -kärkihankkeella uudistettiin peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista sekä edistettiin opetuksen digitalisaatiota. Peruskoulun uudistamisen lisäksi Uusi peruskoulu -kärkihankkeen alle kuului myös Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen valtakunnalliseksi, jotta jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkuisi vähintään tunnin päivässä, sekä kieltenopiskelun lisääminen ja monipuolistaminen.

Lue lisää Uusi peruskoulu -hankkeesta:

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta >>>

Valtioneuvoston verkkosivuilta >>>