”Tavoitteena on tehdä Suomesta modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa”

Peruskoulun uudistamisen kärkihankkeessa uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Hanke on käynnissä vuoden 2018 loppuun saakka.

Oppiminen uudistuu -blogissa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja keskeisistä tuloksista sekä jaetaan ja levitetään erilaisia kentältä nousevia hyviä käytänteitä, pilotteja, muutosprosesseja ja kokeiluja. Ääneen pääsevät niin kärkihankkeen edustajat kuin kentän toimijat ja sidosryhmät.