Uusi peruskoulu -kärkihankkeessa (2016–2018) on uudistettu peruskoulua ja oppimisympäristöjä, kehitetty opettajankoulutusta ja opettajien osaamista, edistetty opetuksen digitalisaatiota, laajennettu Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätty ja monipuolistettu kieltenopiskelua.

Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa, mutta uudistamistyö jatkuu edelleen lukuisissa Uusi peruskoulu -ohjelman tavoitteita edistävissä ja toimeenpanevissa kehittämishankkeissa. Myös Oppiminen uudistuu -blogi jatkaa edelleen, jakaen hankkeiden kuulumisia sekä niissä kehitettyjä toimintamalleja, hyviä käytänteitä, pilotteja, muutosprosesseja ja kokeiluja.