DigiErko kickoff

Opettajankoulutus uudistuu: Verkosto on yhtä kuin ihmiset

Valtakunnalliseen DigiErko-verkostoon kuuluvat kaikki Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutukseen osallistuvat ja osallistuneet opettajat eri puolilta Suomea. Tämä tarkoittaa melkoista määrää innostuneita, kehittäjäotteen sisäistäneitä opettajia eri kouluasteilta. Verkostoon kuuluvat luonnollisesti myös vastuuopettajat, kouluttajat sekä asiantuntijat Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistoista.

Verkostossa on monta kehää limittäin ja sisäkkäin. Toimintaa koordinoi pienehkö kehä, johon kuuluvat koulutusten vastuuopettajat sekä verkostohankkeen työntekijät. Oman kehänsä muodostavat käynnissä olevien koulutusten osallistujat. Joensuussa on parhaillaan kaksitoista opiskelijaa ja loka-marraskuussa aloittaa uusi ryhmä “digierkoja”. Helsingissä koulutuksessa on yhdeksän opiskelijaa ja Turussa opiskelee 23. Helsingistä ja Turusta on jo ehtinyt valmistua yli 30 digipedagogiikan asiantuntijaa, jotka kuuluvat verkostoon alumneina. Isoimman kehän tai verkostosilmukan muodostavat nämä kaikki digipedagogit yhdessä. Jatkossa verkostoa kasvatetaan avaamalla se kaikille digipedagogiikasta kiinnostuneille opettajille.

Verkoston jäsenet keskustelevat esimerkiksi Facebookissa ja osallistuvat yhteisiin webinaareihin. Verkoston jäsenet tapasivat toisensa helmikuussa Helsingissä järjestetyssä kick off -tilaisuudessa. Ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena oli tulla tutuksi, verkostoitua ja keskustella verkoston toiminnan tavoitteista osallistuvien opettajien näkökulmasta. Lisäksi tapaamisessa käytiin paneelikeskustelu aiheesta Digitaalisen asiantuntijuuden kehittyminen, jakaminen ja verkostoituminen sen tukena. Jo valmistuneet “digierkot” esittelivät valmiita kehittämishankkeitaan ja koulutuksen myötä avautuneita työtehtäviään. Seuraava tapaaminen on syyskuun alussa Turussa. Turun tapaamisen ohjelmaan kuuluu mm. Hanketori, jossa osallistujat pääsevät jakamaan käynnissä olevia tai jo toteutuneita digipedagogisia kehittämishankkeitaan.

Verkostoon kuuluvat opettajat ja kouluttajat toteuttavat ja kehittävät työssään digipedagogiikkaa. Monet tekevät työtä digitutoreina, eli he tukevat kollegoitaan paikallisesti opetuksen kehittämisessä. Osalla on esimerkiksi oppilaitos- tai kuntatason digipedagoginen strategiatyö näpeissään. Useampi kokeilee formatiivisen arvioinnin kehittämistä niin, että avuksi otetaan sovellukset ja hyödynnetään oppimisanalytiikkaa. Nämä kehittämisprosessit ovat innostavia ja vaativia. Kehittämistyössä asioita suunnitellaan ja kokeillaan, sovelletaan ja joskus erehdytäänkin.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -koulutuksissa koulutettavat kommentoivat ja tukevat toinen toistensa kehittämishankkeita. Vertaisuus on tärkeä työkalu, joka on mahdollista säilyttää, kun verkoston ei anneta kadota koulutuksen päätyttyä. Oleellista on myös se, että koulutusryhmistä kertyy vuosikertoja, joissa tietoa voidaan jakaa ja rakentaa.

Verkosto ei synny ja toimi itsekseen. Varsinkin alkuvaiheessa, kun yhteyksiä ja luottamusta rakennetaan, tarvitaan koordinoivaa työtä, jota DigiErko-verkostohankkeessa tehdään. Koordinointi on webinaarien ja tapaamisten järjestämistä, keskustelun herättämistä ja kannustamista. Jos verkoston suunnitelmat toteutuvat, on hankkeen jälkeen syntynyt kolmen yliopiston yhteistyönä digipedagogiikkaa ja TVT:n opetuskäyttöä kehittävä verkosto, joka kattaa koko maan. Verkosto pystyy reagoimaan opettajien täydennyskoulutustarpeisiin tutkimusperustaisesti, mutta mikä tärkeintä, siihen kuuluvat opettajat ja kouluttajat saavat verkostosta selkänojan ja sparraustuen arkiseen digipedagogiikkaan.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Diashow: Kickoff Helsingissä helmikuussa 2018. Seuraava yhteinen ponnistus on syyskuun alussa Turussa, jolloin verkosto kokoontuu seminaariin päiväristeilylle.

Zoom-palaveri
Tyypillinen näkymä verkostokokouksesta. Zoomissa kolmen yliopiston ihmiset.
DigiErko-malli
Valtakunnallinen DigiErko-verkoston malli


Sini Kontkanen
Itä-Suomen yliopisto

– – –
Kehittämishanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi.

Verkkosivut: https://digierko.fi/

Lisätietoja: Sini Kontkanen, Itä-Suomen yliopisto, sini.kontkanen (at) uef.fi