Korkea- ja ammatillisen koulutuksen uudistaminen sekä yhteiskunnalliset muutokset (esim. sote-uudistus) edellyttävät sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajilta uutta, laaja-alaista osaamista ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Tutkimusten (McAllistair & Flynn, 2016; Salminen ym. 2016, Töytäri ym., 2016) mukaan soteku-opettajat tarvitsevat vahvaa pedagogista, tutkimus-, kansainvälisyys-, verkosto- ja johtamisosaamista oman aineensa hallinnan lisäksi. Opettajien tulee mm. hallita digitaaliset oppimisympäristöt, ammatillinen yhteistyö, näyttöön perustuvat käytännöt, olla omatoiminen ja joustava (Mikkonen ym., 2018).

Soteku-opettajuutta ei ole tarkasteltu monitieteisesti, terveys-, kuntoutus ja sosiaalialat yhdessä. Terveystieteiden opettajankoulutusta (hoitotiede, fysioterapia) tarjotaan kuudessa yliopistossa. Sosiaalialalla ei ole vastaavanlaista yliopistollista opettajankoulutusta. Alan opettajien täydennyskoulutus ei ole systemaattista.

TerOpe-hankkeessa kehitetään valtakunnalliset osaamisperusteet terveystieteiden opettajankoulutukseen ja alan opettajien täydennyskoulutusmalli. Lisäksi hankkeessa kehitetään digiosaamista vahvistava opintokokonaisuus ja digitaalinen osaamisverkosto opettajakouluttajille, -opiskelijoille ja soteku-opettajille. Hanke järjestää työelämäfoorumeita, seminaareja ja työpajoja sekä osallistuu eri konferensseihin ja koulutuksen kehittämispäiville. Verkosto tekee kansainvälistä yhteistyötä.

Valtakunnalliset osaamisvaatimukset lisäävät terveystieteiden opettajankoulutuksen tasalaatuisuutta, vertailtavuutta, yhtenäisyyttä ja yhteistyötä. Hanke vahvistaa alan opettajien, -opiskelijoiden ja -kouluttajien laaja-alaista, osallistavaa, tutkimusperustaista ja digipedagogista osaamista, tehostaa opetustyötä ja monialaisten verkostojen hyödyntämistä sekä lisää yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

***

Lärarens arbete har förändrats i och med att nya krav ställts ur ett samhälls- och arbetslivsperspektiv. Förväntningarna på lärarens kompetens är höga idag. Förutom ett digert kunnande i sitt eget ämne och pedagogisk behörighet, krävs också ett forskningsbaserat arbetssätt, ledarskapsförmåga, ett starkt digitalt kunnande samt förmåga att vara öppen för samverkan med samhället och internationellt. Vid en utvärdering av nuvarande lärarutbildningar vid universitet och yrkeshögskolor, både grund- och fortbildning, framkom behov av att utveckla lärarutbildningen inom hälsovetenskaperna. (McAllistair & Flynn, 2016; Salminen m.fl. 2016, Töytäri m.fl., 2016)

Lärarutbildning inom hälsovetenskaper (vårdvetenskap och rehabilitering) sker idag vid sex universitet i Finland. Sociala området saknar en liknande lärarutbildning. Fortbildning för lärares pedagogiska kompetens inom social-, hälso- och rehabiliteringsområdet är inte systematiskt.

I detta UKM finansierade spets­forskningsprojekt är målet därför att genomgripande förnya lärares grund- och fortbildning i samverkan med lärarutbildare, studerande inom hälsovetenskaper och lärare inom social, hälso- och rehabiliteringsområden. Målsättningen är att kartlägga kompetenskrav för lärare inom hälsovetenskaper och inom social-, hälso- och rehabiliteringsområden för att utveckla en utbildnings- och fortbildningsmodell. Resultaten kommer även användas för att utveckla ett mät­instrument för bedömning av lärares kompetens samt utvecklandet av läroplanen för lärarutbildning inom hälsovetenskaper. Med forskningsprojektet vill man även förstärka samarbetet mellan universitet och yrkeshögskolor. Studerande kommer på olika sätt involveras i projektet under sin magisterutbildning. Forskningens resultat kommer att användas både i forsknings- och undervisningssyfte. Resultaten kommer att publiceras i nationella och internationella tidskrifter samt presenteras vid nationella och internationella seminarier och konferenser.

TerOpe-hankkeen partnerit:
Maria Kääriäinen, Kristina Mikkonen, Tapio Ojala, Tuulikki Sjögren, Arja Piirainen, Camilla Koksinen, Monika Koskinen, Meeri Koivula, Marjorita Sormunen, Terhi Saaranen, Leena Salminen, Minna Koskimäki, Marja-Leena Lähteenmäki, Outi Wallin, Hanne Mäki-Hakola

– – –
Osaavat opettajat yhdessä! – Valtakunnallinen terveystieteiden opettajankoulutuksen ja soteku-opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen (TerOpe) -hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon edistämiseksi. Hankkeessa on mukana Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen verkkosivut: https://teropehanke.wordpress.com/

Lisätiedot: Post-doctoral researcher, University teacher Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto, kristina.mikkonen (at) oulu.fi

– – –
Lähteet:

Beard, K., 2013. Teaching in a multicultural society: how nurse educators describe their role. The Journal of the National Black Nurses Association 24(2), 64-71.

McAllistair, M., Flynn, T., 2016. The Capabilities of nurse educators (CONE) questionnaire: development and evaluation. Nurse Education Today 39, 122-127.

Mikkonen, K., Ojala, T., Sjögren, T., Piirainen, A., Koskinen, C., Koskinen, M., Koivula, M., Sormunen, M., Saaranen, T., Salminen, L., Koskimäki, M., Ruotsalainen, H., Lähteenmäki, M.L., Wallin, O., Mäki-Hakola, H., Kääriäinen, M., 2018. Competence areas of health science teachers – a systematic review of quantitative studies. Nurse Education Today. Manuscript.

Töytäri, A., Piirainen, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Mäki, K., Ilves, V., 2016. Higher education teachers’ descriptions of their own learning: a large-scale study of Finnish Universities of Applied Sciences, Higher Education Research & Development 35 (6), 1284-1297.

 

Yksi vastaus artikkeliiin “Opettajankoulutus uudistuu: TerOpe-hanke kehittää valtakunnallisesti terveystieteiden opettajan- ja täydennyskoulutusta

  1. Päivitysilmoitus: OKM blog – TerOpe project

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s